190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene ...


KONTAKT:
dovrecka@gmail.com
+421-908-391 472Aktualizované:
priebežne

webmaster JanoP
Hosted at EffitPerkusné
zväc obrázok kliknutím
ID:108
Popis: francuzska perkusná puška zo začiatku 19 storočia má obe havne priechodné a pistóny sú v poriadku. Ranný typ perkusného kohúta je mierne zdobený, horná časť v tvare nejakého zvera s otvorenou papuľou, aj zámkové dosky majú peknú kresbu. Hlavne sú damaskové - TORDU je pekne vidieť vinutie pásov pri ich tvorbe. Za naj popri celkovej kráse a dobrému stavu považujem pažbu / typ Hirschbein/ pažba z krásneho dreva predstavuje jeleniu nohu a jednotlivé svaly.
Cena: 620.- eur
           


zväc obrázok kliknutím
ID:110
Popis: Perkusná puška z polovice 19 stor. značená LEFAURE A PARIS zlátený nápis na hlavni aj zámkových doskách. Najstarší z puškárov, Joseph Lefaure začal, s najväčšou pravdepodobnosťou, vyrábať zbrane v Beaumont-sur-Oise oklo roku 1760. V rokoch 1769-1790 je puškárom v Paríži (Rue de Richelieu) a v roku 1774 je spomínaný ako puškár markíza de Courtenvaux. Jeho syn Pierre Alexis Lefaure dostal v roku 1823 bronzovú medailu na výstave v Paríži za rubanové hlavne a konštrukciu pušky so zásobníkom na "zápalky" (Boulevard Poissonnire 9). Pierre Lefaure mal pravdepodobne dvoch synov: Ed. (Edouard?) Lefaure, spomínaný v Paríži okolo roku 1850. A L. Lefaure, spomínaný v Paríži (Boulevard Montmartre 22) v rokoch 1850-1852. V roku 1852 patenty na vylepšenie palných zbraní a uvádza sa ako "contre-maître" Od rokoch 1860-1872 sa objavujú zbrane značené "Lefaure Fils". Dá sa predpokladať, že sa jedná o spoločnú firmu oboch bratov. V inej literature sa dozvedáme že sa Pierre stav v roku 1852 dvorným puškárom Napoleona III čo bolo potom aj značené na jeho hlavniach. Môžeme predpokladať že náš kus je z roku do 1852 resp do roku 1860, keď spoločnosť preberajú jeho synovia.
Cena: 620.- eur
           


zväc obrázok kliknutím
ID:114
Popis: Lutich percusion centrale, druhá polovina 19 storočia - epocha NAPOLEONA III. Ide o výborne zachovalú starožitnú luxusnú loveckú dvojhlavňovku 16/70 so všetkými značeniami ako aj výzdobou na oboch zámkových doskách., ako aj lište DAMASkovaných hlavní: FLOBERT Bte /Brevete/ druhá strana zn. A PARIS /Louis Nicolas Auguste Flobert 1819 – 1894/ ako aj na lište FLOBERT Bte A PARIS. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách..Hlavne zn. ELG s hviezdičkou, + Peron /The Perron, sole proof mark until dropped in 1810, Since 1853 used to indicate inspection or proof of breeching system. Hlaveň je vyrobená ako DAMASénska ocel s krásnou štruktúrou, tigré, tiež štruktúrovaný DAMASkovaný pás /lišta/ na zväzku., ide o dielenskú prácu rodiny Bernardovcou.: EB /Eugene Bernard./ Výroba hlavní už od roku 1840, tieto hlavne sú vyrobené po roku 1862, nakoľko 18. januára 1862 bola udelená ochranná známka EB. Krásny rastlinný ornament je doplnený loveckým výjavom
           


zväc obrázok kliknutím
ID:115
Popis: SAuvinet CLERET, francuzska perkusná puška z polovice 19 storočia má obe havne priechodné a pistóny sú v poriadku aj ked so stopami opotrebenia.Kovové časti / hlavne zámkové dosky/ sú mierne zdobené rastlinným ornamentom s peknou patinou, majú peknú kresbu. Hlavne sú damaskové značené SAuvinet CLERET a TORDU. / Skrúcané., ide o spôsob spracovania krútením žeravých pásov označ. aj ako twister., základný typ damas ocele. Proofhouse mark na hlavni odpovedá rokom 1856 až 1869 zbrojovky v Sait Etienne., Sauvinet /Cleret/ evidovaný puškár z 31 Rue César Bertholon Saint-Etienne vid link.: http://www.geneal42.com/Site/histoire/fabricants/armes.htm
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:116
Popis: francuzska perkusná puška z polovice 19 storočia má obe havne priechodné , železné Kovové časti / hlavne zámkové dosky/ sú mierne zdobené rastlinným ornamentom s peknou patinou plne funkčné v oboch polohách. Hlavne sú neidentifikované, ďalšie rekonštrukcia by bola vhodná, no žiadna hĺbková korózia. Výroba pravdepodobne St. Etienne Alebo Lutich.
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:118
Popis: francuzska veľmi zriedkavá brokovnica 16/65 s pestrou históriou. Damaskovaná hlaveň 75.7 cm vyrobená cca v 1860 rokoch /Proofhouse mark 1856-1869/ v rámci druhého Fr. cisárstva, pôvodne pinset, lefaucheux na čierny prach JEAN PAPTISTE Rivolier slávny francúzsky výrobca zbraní pôsobil od roku 1830 v St. ETIENNE, zbrane značky Rivolier sú vyrábané aj v súčasnosti. Puška bola potom transformovalá cca v 80-tych rokoch na percusion centrále s patent. systémom, /Mathew patent No. 183 BREVETE/ Transformáciu previedol ďalší puškár Baillache v LUCON /bývalý Zbrojár a puškár z Vendée/.Obe zámkové dosky nesú jeho meno a mesto pôsobnosti. Striedma výzdoba loveckej pušky je v štýle Napoleona III. Rôzne časti cúčiastok nesú sériové číslo 47 , čo potvrdzuje, že sú aj jednotlivé šroby pôvodné., žiadna skladačka. Na hlavni sú aj šalšie nápisy neidentifikované //BOITES DE Gf CENTRE...plne funkčná brokovnica so stopami používania a drobných úderov má tmavú orechovú pažbu v štandardnom stave.
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:124
Popis: Dasmaskovaná lovecká puška značená CLERET na hlavni /Sauvinet Cleret 31 Rue César Bertholon Saint-Etienne / Oba perkusné kohúty sú pôvodné a ich perá sú plne funkčné a silné, Oba pistóny nie sú upchaté, sú priechodné, boli vybrané a vyčistené. Pažba orechová je s veľmi zachovalou rybinou, vyrezávaný ornament Hlavne majú na spodnej časti značenie CLERET /SAVINET nečitateľné/ a viacero ďalších číslic, 15 36 ako aj proof značka St ETIENE pre roky 1856 až 1869. Číslica 15 je aj na všetkých kovových garnitúrach ako zámková doska, kohúty a pod...dokazuje kompletnosť a pôvodnosť všetkých súčiastok., žiadna skladačka. Všetky časti kovovej garnitúry sú zdobené rastlin. ornamentom a pôvodné, je tam aj drevený vyterák možno ešte pôvodný. Hlaveň / dĺžka 81 cm po pistony/ damaskovaná s viditeľným šráfovaním / drátenka/ po celej ploche.
Cena: 620 .- Euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:127
Popis: Lutich percusion centrale, druhá polovina 19 storočia - epocha NAPOLEONA III. Ide o zachovalú starožitnú loveckú dvojhlavňovku 16/70 s rastlinnou výzdobou na oboch zámkových doskách., hlavne damaskované typ / tordu /. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách. Hlavne zn. ELG s hviezdičkou, zn. „k“ s hviezdičkou zn kontr. Majstra, ďalšie značky a hviezdičky. 16,6 + zn. PERON /The Perron, sole proof mark until dropped in 1810, Since 1853 used to indicate inspection or proof of breeching system. / písané EL predbežný test, zavedená od roku 1852, sériové číslo 1169 je na viacerých miestach hlavne a baskule, žiadna skladačka, niektoré šroby nové, no neurážajú. Hlaveň je vyrobená ako DAMASénska ocel s krásnou štruktúrou krútenia , tiež štruktúrovaný DAMASkovaný pás /lišta/ na zväzku., ide o kvalitnú dielenskú prácu bez prasklín alebo vydutia, damas. kresba niekde mierne odchádza. Orechová pažba je mierny nadštandard, zachovalá rybina je v poriadku, pažba má aj lícnicu.
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:130
Popis: terčovnica percusion polovina 19 storočia je trochu problematická. Ide o ťažkú oktagonálnu hlaveň bez riadneho značenia výrobcu alebo tlakových skúšok,bohato zdobená garnitúra odpovedá polovici 19 storočia, no hlaveň po celej dlžke oktagonálna a masívna ako terčovnica je staršieho pôvodu /koristnícka?/ Pažba má aj lícnicu. Terčovnica je vybavená aj napináčkom za spúštou , čo na normálnych puškách nevidieť, má aj lôžko pre diopter v hornej časti pažby za kohútikom. Pažba z kvalitného dreva má vyrezávané ornamenty kvetín a kvalitnú lícnicu. Je na spodnej časti vykladaná aj kosťou, a má osadený strieborný medailón asi predchádzajúceho majiteľa, čo zvyšuje atraktivitu terčovnice. Na hlavni je v zlatom plató nápis ANT. NEUMAN no napriek tomu je kus neidentifikovaný.
           


zväc obrázok kliknutím
ID:138
Popis: CHANUT CROZET à ST ETIENNE 1860 - 1870 percusion centrale, druhá polovina 19 storočia - epocha NAPOLEONA III. Ide o výborne zachovalú starožitnú luxusnú loveckú dvojhlavňovku 16/65 na čierny pušný prach so všetkými značeniami ako aj výzdobou na oboch zámkových doskách. DAMASkované hlavne sú zn. ST Etienne 17.0, ako aj meno výrobcu damaskovanej hlavne CHANUT CROZET /CHANUT CROZET à ST ETIENNE 1860 - 1870 ensuite nous avons les "palmes croisé" du poinçon de st Etienne./ Výstupný proofmark je od roku 1879. Na baskuli je aj názov puškára J. GRANGER , nie je potvrdené či sa jedná o rodinu luxusného puškára G. GRANGERa. Technicky je bez závad,perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách. Otváranie baskule je typu BERINGER – zriedkavejšia forma ako lefaucheux. Hlaveň je vyrobená ako DAMASCénska ocel s krásnou štruktúrou, kde je vidieť nielen štruktúru vzoru ale aj pásovanie pri kovaní. Damaskovaný pás /lišta/ na zväzku je tiež v bezchybnom stave, lovecká puška má nezvyklo svetlé drevopredpokladám drevo ihličňanu , bez rybiny, bodka je dladká.
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:140
Popis: Belgická perkusná starožitná lovecká puška z prvej polovice 19 storočia má obe hlavne v poriadku, priemer 17,5 s muškou dlžka 72 cm. Železné Kovové časti /hlavne zámkové dosky/ sú zdobené rastlinným ornamentom s peknou patinou.Kohúty sú plne spárované, funkčné v oboch polohách. Hlavne sú DAMASKované s drobnou kresbou čiastočne skorodované a znečistené, dá sa reštaurovať. Na prípadnú cvičnú streľbu, pistony by potrebovali výmenu. Pekná drevená orechová pažba bez prasknutia v peknom stave s iditeľnou štruktúrou dreva. Značenie: 17,6 ELG /ELG v ovále s hviezdičkou/ EL značka/Provisional black powder proof for breech loading guns/
Cena: 310 .- Euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:142
Popis: H.Fauré Le Page à Paris percusion centrale,– neskoršie značenia FAURE LEPAGE & FILS à PARIS. Epocha NAPOLEONA III. Vyrobená v roku 1874 /Podľa sériového čísla hlavne 25497 a roku 1874/ Cal. 16/70 so všetkými značeniami ako aj výzdobou na oboch zámkových doskách značené: H. Fauré Le Page ., ako aj lište DAMASkovaných hlavní Lišta je znač. H. Fauré Le Page à Paris. Samotné hlavne sú značené dolu Léopold BERNARD CANONIER a PARIS logo LB rodiny Bernardovcou ako aj „punc“ honoru získaného po ropku 1855 / legion of honor French, L Bernard got the Legion of Honor in 1855./ Oba kohúty sú kované a pôvodné zhodné s ornam. výzdobou na zámkových doskách , perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku Hlaveň je vyrobená ako DAMASénska ocel s krásnou štruktúrou, tigré, tiež štruktúrovaný DAMASkovaný pás /lišta/ na zväzku., Orechová pažba s krásnou štruktúrou na zachovalú rybinu so stopami opotrebovania. Je tu aj kovová záplata na krčku., ide o dobovú úpravu na posilenie., možno dobová prasklina dreva, nie je potrebné záplatu odstraňovať., Aj zadná bodka pažby má v strednej časti zachovalú rybinu. Baskula sa otvára netradične „s klúčom“ pred lučíkom ako staré vzduchovky , Na basskule tiež značenie roku 1876 a N 284 / Nomero/ je nízke sériové číslo výrobku.
Cena: predané
           


zväc obrázok kliknutím
ID:143
Popis: H. G. Cordes Bremerhaven, nápis predajcu zlátený na na lište hlavní, výroba Lutych na náboj percusion centrale, druhá polovina 19 storočia cca 1870-75 Ide o výborne zachovalú starožitnú loveckú dvojhlavňovku 16/70 so všetkými značeniami na DAMASk hlavni LEG s hviezdičkou, 17.0 LG of test since 1852.. Crowned JB značka manufaktúry Za lučíkom sa nachádza rohovinová podpera na prsty typická pre Germánske výrobky. Raritné sú kohúty, ktoré sú spriahnuté dlhými hrotmi v kĺbe ako excenter a slúžia ako úderník. House H.G. Cords of Bremerhaven Wesermunde/G. činný od roku 1853, má viacero evidovaných patentov aj na otočné harpunovacie pušky /John Phillip Rechten from Bremen, Germany worked with a gun maker, H. G. Cordes from Bremerhaven, Germany around 1856. (a German patent for a bomb lance in 1856) výroba záchranných mažiarov, vystrelujúca lano na lode v núdzi ... Použitý patent tohto kĺbového kohútika P. Bernard je z roku 1878. / patent 46934 deposited by P. Bernard in December 1878 (see drawing joint) and following 47143 (January 1879) and 48654 of July 1878 Použitá literatúra from Lars Bottcher, Germany. The gun is in the Altonaer Museum Hamburg.
                       


zväc obrázok kliknutím
ID:146
Popis: francuzska perkusná puška z prvej polovice 19 storočia., obe hlavne 80cm sú v poriadku bez hĺbkovej korózie., Ranný typ perkusného kohúta je mierne zdobený, horná časť v tvare nejakého zvera / psa?/ s otvorenou papuľou, jeden kohút nedrží. Oba pistóny sú sklepané. Aj zámkové dosky majú peknú totožnú kresbu a nápis A PRIVAS, meno puškára je nečitateľné. Hlavne zn. St. ETIENNE proof z rokov 1824-1856 Za naj popri celkovej kráse a dobrému stavu považujem pažbu /maskaron Fauna / pažba z krásneho dreva predstavuje peknú rezbársku prácu
Cena: 520.- Euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:147
Popis: Lutich percusion centrale, druhá polovina 19 storočia 70-TE ROKY - epocha NAPOLEONA III. Ide o výborne zachovalú starožitnú luxusnú loveckú dvojhlavňovku 16/70 so všetkými značeniami ako aj výzdobou na oboch zámkových doskách. aj ostatnej garnitúre. DAMASKované hlavne zn. CANNONIER EUGENNE BERNARD, 17.0 LEG s hviezdičkou, proof a logo rodiny BERNARDovcov EB s korunkou. EUGENNE BERNARD. + Peron /The Perron, Since 1853 used to indicate inspection or proof of breeching system. Hlaveň č. 20896 je vyrobená ako DAMASCénska ocel s krásnou štruktúrou, tigré, tiež štruktúrovaný DAMASkovaný pás /lišta/ na zväzku., ide o dielenskú prácu rodiny Bernardovcou.: EB /Eugene Bernard à Liège rue du Lourmier 26. /Výroba hlavní už od roku 1840, tieto hlavne sú vyrobené po roku 1862, nakoľko 18. januára 1862 bola udelená ochranná známka EB. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách. Hlavne v baskuli nehrkajú., držia pevne bez vachtlania. Krásny rastlinný ornament je doplnený loveckým výjavom viacero srniek alebo iná vysoká + text:Meno puškára predajcu JABARREN a A MONT DE MARSAN /Historické mesto v Pireneách/. použitá literatúra : d’après leJalier (Qui est Qui de l’armurerie en France).
Cena: 720.- Euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:148
Popis: FERLACH percusion centrale, druhá polovina 19 storočia - Rakúsko Uhorská damaskovaná brokovnica výborne zachovaná. Luxusnú loveckú dvojhlavňovku 16/70 na pušný prach so /second proof of double barrels/ značeniami na hlavniach. Na DAMASk lište aj strieborná inkrustácia. Oba kohúty sú kované a pôvodné, perá napínajú pevne a mech. funguje v poriadku v oboch polohách. Hlaveň je vyrobená ako DAMASCénska ocel s krásnou štruktúrou po celej ploche. Krásny rastlinný ornament na doskách je doplnený loveckým výjavom srnca a nejakej operenej.
Cena:
           


zväc obrázok kliknutím
ID:149
Popis: kresadlovka MIQUELET z druhej polovice 18 storočia, 15mm, transformovaná asi v rokoch 1820 až 1830 na perkusný systhém. Garnitúra je hladná, pôvodná a zhodná zámková doska nezdobená nenesie nápisy / asi výrobcu a miesto výroby/ no predpokladám Španielsko. Perkusný kohút miqueletového typu tiež hladký, bez výzdoby, pero vonkajšieho zámku je silné, v prvej polohe zaistené, v druhej spúšťa. Hlaveň zo začiatku oktagonálna neskor za prstencani prechádza v hladkú. Na hlavni sú drobné stopy po zdobení, no časom už nečitateľné a zodrané. Hlaveň nenesie stopy po proof markoch čo aj zodpovedá dobe transformovania /1820 -1840/ keď sa tieto skúšobné značky ešte systematicky neoznačovali. Krásna pažba má netradičný tvar tiež korešpondujúca s juhom a má aj schránku na kapsle a náhradné pistóny. Zámková protidoska je dodatočne opatrená viacero skrutkami, na spevnenie pôvodnej praskliny, zákl. šróby sú pôvodné, kuté. Celková dĺžka 128 cm
Cena: 620.- Euro
           


zväc obrázok kliknutím
ID:153
Popis: Ville de MEDEA brokovnica na čierny prach 16/65 po roku1879 , sedemdesiate roky 19 storočia. percussion centrale systém hlaveň má zn. PROOF St. Etienne Francuzsko 17.0 a seriové číslo 555, kt. je aj na ostatných častiach až po pôvodný spojovací šrób, tiež s ser. číslom 555 ., žiadna skladačka. Zámkové dosky s peknou výzdobou bez ďalšieho signovania. Lišta má dlhý dobový nápis.: “Ville de MEDEA 1er prix de tir 1888 E Bunny Capitaine 1er régiment de tirailleurs” / Villa de Medea prvá cena za strelbu 1888 E. Bunny kapitán prvého regimentu tirailleurs” ľahkej pechoty/ Mechanizmy fungujú v oboch polohách... Orechová pažba kompletná , žiadna prasklina či červotoč Jedná sa o prvú cenu zo súťaže strelcov z roku 1888 rektutovaných spahis z Maroka, Alžíru v kasarňach Villa Medea ... K popisu historicej udalosti aj pár dobových pohľadníc